Case study

EquidX - diagnosinstrument för hästar

huvudburen enhet

Projekt Equidix är ett veterinärmedicinskt endoskop som är till för att ställa diagnos på hästar som misstänks lida av struppipning.

Introduction

Det innebär att struplocken faller ner och hästen inte får i sig tillräckligt med luft under ansträngning. Det grundläggande kravet på utrustningen är att hästen skall kunna spring fritt på bana och ge bild på 600 meters avstånd från veterinärens position.

Challenge

Projektet var ett helhetsåtagande som omfattade hela kedjan från konkurrentanalys till färdig produkt. Uppdraget utfördes inhouse på Devex Mekatroniks kontor i Uppsala. Projektet omfattade rörelsemekanisk utveckling, plastkonstruktion, utveckling av elektroniksystem för funktionsstyrning och videoöverföring, utveckling av inbyggd mjukvara och användargränssnitt samt projektledning.

Solution

Utrustningen blev en huvudburen enhet som sitter på hästen. Efter insättning och ”grovpositionering” av endoskopet finjusteras denna trådlöst från användarenheten för att återge bild på hästens strupe till användaren. Samtliga funktioner som spolning av lins, reglering av ljusstyrkan görs också trådlöst av användaren. Utrustningen har en realtidsvisning av undersökningen samt inspelning på minneskort för backup.

Conclusion

Den utsatta projekttiden var 6000 timmar och Devex leverade en noll-serie på 10 stycken utrustningar till kunden.

Devex Mekaniks roll i projektet
  Huvudansvar Delansvar
Konceptframtagning x  
Mekanisk konstruktion x  
Prototypgenerering x  
Test/Verifiering x  
  • Available in: Svenska
  • Viewed: 140
  • Tagged: häst