Rebendo

Rebendo 1

https://www.rebendo.se

Rebendo är Sveriges ledande specialist på optimering och kvalitetssäkring av komplexa och transaktionsintensiva miljöer inom data-, video-och telekommunikation.

Hemit sparar 60.000 USD om dagen - Rebendo

Vi har lyckats eliminera två minuter av login-tiden för över 8.000 användare.

  • 0
  • 0
  • Health